Güvenlik Üniformaları

Güvenlik Üniformaları

İşletmenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla güvenlik işlemlerini yürütür.

Personelinin de tesis müşterilerine güven verici dışardan gelebilecek kötü etmenlere karşıda caydırıcı olması gerekir. Güvenlik görevlilerinin üniforması da hem rahat hem de caydırıcı olması kabul görür.